Page 2 of 9

De opening van Via Albaniana

Op vrijdag 10 september door de Italiaanse ambassadeur dhr. G. Novello. Op de foto (v.l.n.r.) Leo van Sister, voorzitter van de Vrienden van Archeon – Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn – Jack Veldman, directeur Archeon – W. de Zoete, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en voorzitter Limes Nederland – Ambassadeur G. Novello. Tezamen met de leden van Legio II Avgvsta.

Russische rond-de-wereld expeditie

In de haven van IJmuiden op 3 aug jongstleden. Wij waren aanwezig bij de stop van deze Russische zeiltocht rond de wereld. De bemanningsleden zijn Stanislav Berezki en Evgeny Kovalevski. Wij hebben assistentie verleend met de bevoorrading van deze expeditie.

UNESCO Werelderfgoed erkenning van de Romeinse Limes

De Limes vlag in top voor het gemeentehuis van Alphen. Aanwezige waren wethouder Kees van Velzen, archeoloog Tom Hazenberg, Monique Veldman, Jack Veldman, legionair Joris Binkhorst en andere collega’s uit de toeristische sector.

De Romeinse kano

Om de Romeinse kano, de Zwammerdam 3 te restaureren werd er door de scheepsbouwers van Archeon een boomstam gezocht van minimaal één meter doorsnede en elf meter lang. Van deze kano die in 1972 is opgegraven en dateert uit de tweede  eeuw van onze jaartelling is twee derde van het hout intact gebleven. Er moest dus eikenhout gezocht worden. De zoektocht voor zo een eikenboom leidt vaak naar landen als Denemarken of Frankrijk.

Het toeval wilde dat vlakbij Roermond in het plaatsje Beesel een 280 jaar oude eik te koop was. Een groep eikenbomen van 35 meter hoogte stonden dichtbij een care boerderij met zes aanleunwoningen erin ondergebracht. Er waren al eikenbomen omgevallen en deze laatste moest er ook aan geloven. Al het eikenhout van deze boom komt wel goed terecht en kan nog vele tientallen jaren te bewonderen zijn als onderdeel van een Romeinse kano.

AD artikel – Bijzonder project; met deze eeuwenoude boom van 7000 kilo (!) wordt Romeins schip gerestaureerd: ‘Dit is gaaf’

De Nationale Archeologie Dagen

De minister van OC&W mevrouw Ingrid van Engelshoven-Huls op bezoek in Archeon. En voor de viering van het eerste Lustrum van de Nationale Archeologie Dagen en de Maritieme  Zwammerdam Erfgoedcollectie Romeinse vrachtschepen. Voor dit laatste project overhandigde zij een check van € 345.000,- aan de Stichting Museumpark Archeon.

Limes Nederland

Met de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Willy de Zoete en tevens voorzitter van Limes Nederland, een organisatie die zich zeer sterk maakt voor de Unesco Werelderfgoed nominatie.

25 jaar Acheron Romeins festival

25 jaar Acheron Romeins festival. De leden van de Engelse, Nederlandse en Italiaanse living history groepen overhandigen hun cadeau aan de directie van Archeon Jack en Monique Veldman.

Legio Secvnda Avgvsta Nederland  https://legioiiavg.nl

Legio II Avgvsta  Engeland   https://www.legiiavg.org.uk

Legio Secvda Consvlaris uit Rome https://www.legioconvlaris.it

The Antoinine Guard Legio VI Victrix uit Schotland  http://wwwtheantoinineguard.org.uk

Thermen museum

25 jaar Archeon en festiviteit door de VVA. De vereniging Vrienden Van Archeon met de overhandiging van een replica van de mozaïekvloer van het badhuis van het Thermen museum te Heerlen. Hier met de burgemeester van Alphen aan den Rijn mevrouw Liesbeth Spies, de commissaris van de Koning in Zuid-Holland de heer Jaap Smits, de directeur van het Thermen Museum te Heerlen de heer Hans Thuis en Archeologe mevrouw Karen Jeneson.

Josti band

CliniClowns Josti Band Concert in de Arena van Archeon. Ter gelegenheid van het jubileum; 25 jaar Archeon. Met de wethouder van Cultuur Leo Maat.

25 jaar Archeon

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Archeon schreven de schrijvers van het Genootschap van de Schrijvers van de Ronde Tafel het jubileum kinderboek ‘Avontuur in Archeon’. Hier de presentatie tijdens de uitreiking van de Archeon Thea Beckman prijs.

« Older posts Newer posts »