Op deze foto staat Jack Veldman afgebeeld met de wethouder Cultuur  en Toerisme de heer Kees van Velzen. De foto is gemaakt op de rotonde voor de nieuwe entree van zorgcentrum Ipse de Brugge. Dit is de locatie waar ook het Romeins Castellum Nigrum Pullum heeft gelegen en is opgegraven. Ook zijn hier de zes Zwammerdam schepen gevonden en opgegraven. De Zwammerdam schepen zullen worden tentoongesteld in het nieuwe museum in Archeon, dat nog moet worden gebouwd.