8 April jl. was de voorjaars ALV van de vereniging. Een mooi vol programma waar Hans May gehuldigd werd voor zijn jarenlange inzet voor VVvA en onze vrijwilligers. Daarnaast vertelden alle commissievoorzitters en het bestuur wat de plannen voor 2017 zijn en werd de financiële positie van VVvA door de penningmeester toegelicht. Wim Caminada vertelde veel over de opvang, begeleiding en inzet van vrijwilligers en tot slot vertelde Archeon directeur Jack Veldman over de uitbreidingsplannen voor de komende jaren.

De Vriendendag in een zonovergoten Archeon werd ingevuld met een humoristische vertelling over goochelen en humor in de Middeleeuwen door Jannes de Goochelaar en afgesloten met een vrienden borrel op het terras.

In vogelvlucht hierbij de belangrijkste informatie en besluiten van de ALV.

 • Het aantal leden en vrijwilligers is in 2016 en recent sterk gegroeid
 • En vraagt om verdere professionalisering van het vrijwilligersgebeuren
 • De samenwerking met Archeon vraagt eveneens aandacht
 • Hans May stopt na vele jaren met het verstrekken van de passen
 • Alle vrijwilligersgroepen hebben nu eigen pagina op website VVvA (na login)
 • Er staan weer vele activiteiten op het programma in 2017
 • Archeon is druk doende om het masterplan 2030 i.v.m. de uitbreiding en het Romeins Scheepvaartmuseum te maken i.s.m. gemeente en bouwfonds/BPD
 • Leo van Sister is herkozen als voorzitter voor de komende 3 jaar
 • De nieuwe lidmaatschapsvormen zijn goedgekeurd; m.i.v. 2017 worden alle nieuwe vrijwilligers ook B-lid van VVvA.
 • Er worden kandidaten gezocht voor de Jongeren en Ledenwerf commissies
 • Alle leden en vrijwilligers worden opgeroepen om ook leden en vrijwilligers te werven in hun familie en vriendenkring.

 

Hierbij een korte beeldimpressie van 8 april:

Archeon